www.ywema.com
Help

Ywema-berichten

UN 23.03.2002
"Wie Zijlstra, Dijkstra of Sijbesma heet, mag binnenkort de naam Zylstra, Dykstra en Sybesma dragen. Het kabinet heeft gisteren besloten die wijziging van geslachtsnamen mogelijk te maken. Mensen die een Friese naam hebben die nu is weergegeven in het Nederlands kunnen daar iets aan doen. Dat voorstel vloeit voort uit het Europese handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Sinds de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 werd vaak de Nederlandse naam van een persoon dan wel de Nederlandse spelling in de boeken geschreven."

Leeuwarder Courant 02-05-2003
Zijlstra mei him wei as Sylstra skriuwe
Yn Staatsblad 531 -is it keninkljk beslút fan 29 oktober 2002 publisearre dat die mooglikheid jout in famyljenamme yn syn Fryske foarm fêststeld te krijen.
De tekst jout oan dat dizze mooglikheid yn twa gefallen iepene wurdt,nammentlik wannear't
"de naam Nederlands is en verzoeker aantoont dat hij -(dan wel een van zijn bloedverwanten in de opgaande lijn voordien een daarmee overeenstemmende Friese naam had en het verzoekgericht is op (de verkrijging van de desbetreffende Friese naam in de huidige spel­ling of
de Friese naam is weergegeven in de Nederlandse spelling en liet verzoek gericht is op de verkrijging van de desbetreffende Friese naam in de huidige Friese spel­ling."
Ek foarhinne mocht elkenien yn Nederlân dy't dat woe al in Fryske namme hantearje.
Het betreft dan alleen het gebruik van een naam; men behoudt de naam zoals deze in de geboorteakte vermeld staat."
De wiziging hâldt yn dat in Sylstra, waans namme eartiids as Zijlstra opskreaun is
(de ij waard earst likegoed as in y útsprut­sen), no de skriuwwize Sylstra offisjeel meitsje kin.

Annonces uit vervlogen tijden

Hieronder drie pagina's met advertenties met Ywema-geschiedenis.
Klik op de pagina voor een vergroting.